Rodziców/prawnych opiekunów 

zapraszamy na konsultacje z nauczycielami

w dniu 19 grudnia 2016 w godz. 17.00 - 19.00.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect