Rodziców/prawnych opiekunów

zapraszamy 6 lutego o godz. 17.00

na zebrania podsumowujące I semestr roku szkolnego 2016/2017

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect