Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin obecni uczniowie klas 6 SP-48 od 1.09.2017r. przechodzą do SP-21 z Oddziałami Integracyjnymi.

Formalności zwiążane z zapisem dziecka do klasy 7 należy dokonać w sekretariacie obecnego Gimnazjum nr 18 do dnia 31 maja 2017r.

Rodziców prosi się o pobranie poniższego zgłoszenia, wypełnienie, podpisanie i złożenie w sekretariacie obecnego G-18.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty.

Rodzice uczniów z rejonu powstającej SP-21, których dzieci nie podejmą nauki w tej szkole - proszeni są o przybycie i pobranie wypisu do wybranej szkoły.

Pozostali chętni (spoza rejonu SP-21) do podjęcia nauki w klasach 7 - będą przyjmowani w ramach wolnych miejsc, zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.

 Proponowane profile klas 7:

  • ogólny,
  • językowy,
  • matematyczno-informatyczny,
  • ratowniczo-obronny,
  • sportowy.

Klasy o określonym profilu powstaną w zależności od ilości uczniów zainteresowanych.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect