Konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów odbędą się

22 maja 2017 r. w godz. 17.00 - 19.00.

Zapraszamy

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect