Od godziny 12.00 w dniu 06.06.2017r. jest  dostępna do wglądu  w sekretariacie szkoły lista  uczniów zakwalifikowanych  do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018.

W dniach 07.06. - 09.06.2017r. Rodzice winni stawić się w sekretariacie celem złożenia woli przyjęcia kandydata w formie pisemnego oświadczenia i podpisania zgody  związanej z ochroną danych osobowych.

UWAGA !!!

Na prośbę rodziców został zmieniony termin zebrania.

Zebranie dla Rodziców uczniów przyszłych  klas I  (rok szkolny 2017/2018) Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godzinie 1700.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect