W dniu 09.06.2017r. można się zapoznać z listą dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 21 z OI.
W dniach 12 - 13.06.2017r. Rodzice dzieci potwierdzają wolę przyjęcia w formie podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług przez placówkę.
Dnia 14.06.2017r., po spełnieniu powyższych wymogów  - o godz. 1500 komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych do grupy "0".

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect