Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.09.2017 r. o godz. 11.00 odbędą się testy diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności  z języka obcego (wiodącego w szkole podstawowej). Testy mają na celu przydzielenie ucznia do odpowiedniej grupy językowej. Czas trwania: 45 minut. Test ma formę pisemną i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas VII.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect