Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie zaprasza do składania ofert na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
​Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółami znajdą Państwo w załączeniu.
 

Wiesława Barabas
Dyrektora Szkoły​

Zapytanie ofertowe – tablice i projektory
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
Załącznik Nr 4 – Wzór protokołu odbioru
Załącznik Nr 5 – Warunki gwarancji

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect