10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji pasowania uczniów klasy I, ślubowania klasy IV i klas VII oraz nadania kolejnych odznaczeń uczniom klasy obronno – ratowniczej, połączona z obchodami Święta Niepodległości. Uroczystość uświetnili nasi goście z Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium, a także z partnerskich służb mundurowych: Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz WOPR-u.
Nad programem artystycznym czuwała p. Anna Szyntor - Bykowska, p. Aleksandra Praxmajer oraz p. Krzysztof Kamiński. Wszyscy obecni ze wzruszeniem wysłuchali wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów klasy obronno – ratowniczej. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliły piękne dekoracje i własnoręcznie wykonane kotyliony w barwach narodowych przygotowane przez p. Agatę Flejter- Wojciechowicz.
Po prezentacji programu artystycznego, uczniowie klasy obronno – ratowniczej wprowadzili uczniów klasy I do sali gimnastycznej. Po wykonaniu krótkiego programu, nasi pierwszoklasiści musieli zdać egzamin z wiedzy o patriotyzmie, recytując wierszyk „Kto ty jesteś”. Dopiero wtedy zostali uroczyście pasowani przez panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły. Następnie uczniowie klasy IV oraz klas VII po złożeniu uroczystej przysięgi zostali także przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi. Ostatnią częścią uroczystości było wręczenie kolejnych odznaczeń uczniom klasy obronno – ratowniczej. Uczniowie zaprezentowali wszystkim obecnym swoje umiejętności w opanowaniu musztry, postawy patriotycznej i dyscypliny. Przedstawiciele służb mundurowych wręczyli uczniom kolejne odznaczenia za dobre wyniki w nauce, aktywność w zajęciach proobronnych oraz właściwą postawę patriotyczną. Nad prawidłowym przebiegiem tej części uroczystości czuwał twórca i opiekun klasy – p. Robert Wypart.
Uroczystość zakończyła zaśpiewana przez uczniów pieśń „Dezyderata”, której ze wzruszeniem wysłuchali zebrani goście i rodzice.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect