Dnia 31 stycznia 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć na naszej lekcji EDB dwóch funkcjonariuszy ze Straży Granicznej. Temat, który poruszali na zajęciach, dotyczył problemu migracji ludzi. Na samym początku dowiedzieliśmy się, co w ogóle znaczy słowo migracja. Panowie, wykorzystując prezentację multimedialną, wyjaśnili nam znaczenie tego słowa. Czynność jaką jest migracja zazwyczaj kojarzymy z podróżowaniem. Natomiast jest inaczej, gdyż możemy tak nazwać drogę z domu do szkoły, czyli zwykłe poruszanie się z miejsca stałego pobytu do tymczasowego. Istnieją różne formy migracji, takie jak: emigracja, imigracja, deportacja, uchodźctwo, a nawet ewakuacja. Każda z przedstawionych form oznacza inny sposób przemieszczania się, nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wyjazdy ludzi spowodowane są różnorodnymi czynnikami, np. wojną, barkiem dochodów, prześladowaniami religijnymi, kulturowymi itp. Są również czynniki pozytywne wpływające na migrację, np. dobre płace, sprzyjające warunki mieszkalne lub łatwo dostępna praca. Zadaniami Straży Granicznej w tym przypadku jest kontrola legalności przemieszczania się lub pobytu w danym kraju, zapobieganie przemytowi nielegalnych substancji odurzających czy wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się także, jakie warunki trzeba spełnić, by legalnie podróżować. Najważniejsze to posiadać odpowiednie dokumenty, dowód celu podróży, bark zastrzeżenia na wyjazd SIS i brak zagrożenia porządkowi danego kraju.
Lekcja ta była bardzo ciekawa i uświadomiła nam o istnieniu niektórych ważnych faktów związanych z opuszczaniem kraju. Chciałabym by takie tematy częściej pojawiały się na naszych środowych lekcjach.

(na podstawie pracy Oli Soboń i Wiktorii Julii Nawrockiej z klasy II d)Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect