Przypominamy, że w sekretariacie naszej szkoły można składać wstępną deklarację podjęcia nauki w SP21 w roku szkolnym 2018/2019. Ze względów organizacyjnych prosimy o zadeklarowanie się do 30 marca 2018 r. Informujemy, że możliwe jest utworzenie klas VII o następujących profilach:

- klasa ogólna

- klasa językowa

- klasa teatralno-artystyczna

- klasa matematyczno-informatyczna

- klasa obronno-ratownicza

Ostateczna decyzja o utworzeniu klasy podjęta zostanie na podstawie ilości deklaracji rodziców. Prosimy o wskazanie dwóch profili.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect