Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami są dostępne i należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2018 roku w gabinecie pedagoga/psychologa.

Scan14.jpg

Panel logowania

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect