W październiku i listopadzie 2015 r. w Gimnazjum nr 18  realizowana jest akcja przeciwdziałająca narkomanii pod hasłem ,,Myślę, więc nie ćpam”.

Głównym założeniem akcji jest zniechęcenie młodzieży do podejmowania ryzykownych zachowań oraz wskazywanie pozytywnych form aktywności.
W ramach akcji przewidziane jest :

  • prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych wobec uczniów gimnazjów na     wszystkich poziomach klas (ulotki, plakaty),
  • organizację konkursu plastycznego o tematyce antynarkotykowej,
  • organizację konkursu na najlepsze hasło antynarkotykowe klasy,
  • organizację konkursu pisarskiego na temat: ,,Życie mnie fascynuje. Ogarniam świat bez dopalaczy”,
  • rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej środków psychoaktywnych,
  • prowadzenie lekcji wychowawczych przez nauczycieli dotyczących tematyki antynarkotykowej i asertywności,
  • popołudnie z profilaktyką: prelekcja filmu ,,Piłem i brałem” dla przedstawicieli klas,
  • doradztwo i umożliwienie kontaktu z instytucjami zajmującymi się uzależnieniami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału!
Dla laureatów konkursów przewidziane są nagrody!

Organizatorzy

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect