IV Przerwa na czytanie - ogólnopolska akcja czytelnicza

bicia rekordu w czytaniu na przerwie

Drodzy uczniowie,

przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji czytelniczej "IV PRZERWA NA CZYTANIE".

Z regulaminu:

  • Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły: wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby.
  • Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytali koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.
  • Szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na dwóch lub więcej wybranych przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między 8-15 maja 2019 r.
  • Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.
  • Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI - Cała Polska czyta dzieciom” oraz Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty.

Scan14.jpg

Panel logowania

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect