PROTOKÓŁ  POSIEDZENIA   JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

NA PRACĘ PLASTYCZNĄ INSPIROWANĄ PROZĄ HENRYKA SIENKIEWICZA

z dnia   10 marca 2016 r.

 

Skład jury:

Anna Szyntor-Bykowska

Magdalena Łysakowska

Magdalena Stejka 

Na konkurs nadesłali swoje utwory uczniowie z  28 szczecińskich

szkół podstawowych i gimnazjalnych.

      

Jury przyznało  3 nagrody dla:

1.    Julii Uriasz

2.    Mateusza Muszyńskiego

3.    Katarzyny Marczak

 

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom - opiekunom. Nagrody zostaną przesłane bezpośrednio do szkół.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect