WYMAGANE DOKUMENTY PRZY ZAPISIE DO KLAS I GIM-18
ROK SZKOLNY 2016/2017:


1/ ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ + KSEROKOPIA
  * Uczniowie z rejonu składają do 28.06.2016.r.
. * Uczniowie spoza rejonu do 28.06.2016r. składają kserokopie. Oryginały do 08.07.2016r. – po zakwalifikowaniu się do GM-18.

2/ ZAŚWIADCZENIE  PO  SPRAWDZIANIE + KSEROKOPIA
   * Uczniowie z rejonu składają do 28.06.2016r.
. * Uczniowie spoza rejonu do 28.06.2016r. składają kserokopie. Oryginały do 08.07.2016r. – po zakwalifikowaniu się do GM-18.


3/ 1 ZDJĘCIE – PODPISANE: IMIĘ I NAZWISKO, DATA URODZENIA,  ADRES, PESEL – DO  08.07.2016r.
    U w a g a:  zdjęcie proszę dociąć dokładnie w wymiarze  3 x  4  cm

4/ KARTA ZDROWIA do  08.07.2016r. – do sekretariatu  lub we wrześniu do  gabinetu   medycznego

5/ ZALICZKA  NA WYJAZD INTEGRACYJNY  DO POGORZELICY  100,00 ZŁ.
  * Uczniowie z rejonu wpłacają  do 28.06.2016r.
 . * Uczniowie spoza rejonu do 08.07.2016r. – po zakwalifikowaniu się do GM-18.
                                                                                                                                           
6/ UCZNIOWIE SPOZA REJONU  WNOSZĄ  PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO GIMNAZJUM NR 18
   OPŁATĘ  ROCZNĄ NA RADĘ SZKOŁY W WYSOKOŚCI  100,00 ZŁ. – do 08.07.2016r.

7/Jeśli uczeń posiada:
   -  OPINIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE. (dysleksja, dysgrafia, itp.)
   -  KSEROKOPIE DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ  ( KONKURSY, OLIMPIADY, TURNIEJE).

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect