W związku z faktem, że w Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017 utworzona będzie klasa o profilu obronno-ratowniczym, na terenie szkoły doszło do popisania umów patronackich z przedstawicielami służb, które objęły klasę honorowym patronatem. W podniosłej atmosferze i z nadziejami na owocną, wzajemną współpracę 21 i 22 czerwca 2016 roku Pani Dyrektor szkoły  Wiesława Barabas oraz Komendant Żandarmerii w Szczecinie, Komendant Miejskiej Policji w Szczecinie,  Komendant Straży Granicznej w Szczecinie, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie   i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej złożyli podpisy pod umowami patronackimi. Natomiast 28 czerwca doszło do  uroczystego spotkania i formalnego potwierdzenia patronatów z: Prezesem Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Prezesem Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin, Komendantem Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz z właścicielem biura turystycznego AKME.
     Jako szkoła liczymy, że wparcie tak wielu znamienitych instytucji, będzie dla nas nieocenione i z pewnością podniesie prestiż naszemu przedsięwzięciu, jakim jest, jak dotąd jedyna w Szczecinie, klasa o profilu obronno-ratowniczym.

 

   
   
   
   
   

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect