Zapraszamy uczniów od dnia 5 września 2016 r. (poniedziałek)

do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Cena: 5 zł za obiad.

oraz 2 złote miesięcznie na zakup środków czystości.

Wpłaty przyjmowane są przez intendenta.

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect