TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

1 września 2015 r. - dla rodziców kl. I (w sprawie wyjazdu integracyjnego)
7 września 2015 r. - zebrania
26 październik a 2015 r. - konsultacje
16 listopada 2015 r. - zebrania
14 grudnia 2015 r. - konsultacje (informacje o zagrożeniach)
15 lutego 2016 r. - zebrania
11 kwietnia 2016 r. - zebrania
16 maja 2016 r. - konsultacje (informacje o zagrożeniach)

EGZAMINY GIMNAZJALNE: 18, 19, 20 kwietnia 2016 r.


 IMPREZY SZKOLNE:

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14 października 2015 r. (środa)
PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH NA GIMNAZJALISTÓW - 12 listopada 2015 r. (wtorek)
DZIEŃ SPORTU - 20 czerwca 2016 r . (poniedziałek)
 

DNI WOLNE:

11 listopada 2015 (środa)

6 stycznia 2016 (środa)

3 maja 2016 (wtorek)

26 maja 2016 (czwartek)

PRZERWY ŚWIĄTECZNE:

23 grudnia 2015 r. – 3 stycznia 2016 r.

24 – 29 marca 2016 r.

1 - 14 lutego 2016 r. - ferie zimowe

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (w szkole pracują dyżurujący nauczyciele):

2 maja 2016 r. (poniedziałek) 

27 maja 2016 r  (piątek)

Podczas egzaminu gimnazjalnego klas 3 (18-20 kwietnia 2016 r.) uczniowie klas 1 i 2 mają wolne.

Przekazanie przez OKE zaświadczeń o wynikach egzaminu  gimnazjalnego: 17 czerwca 2016 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO: 24 CZERWCA 2016 r.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect