PROTOKÓŁ  POSIEDZENIA   JURY MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU   

WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

 z dnia 24 listopada 2016 roku

Skład jury:

Przewodnicząca:  Magdalena Łysakowska

Członkowie:         Anna Szyntor-Bykowska

                              Magdalena Stejka

 Na konkurs nadesłali swoje prace plastyczne uczniowie z 5 szczecińskich szkół podstawowych. Jury przyznało 3 nagrody oraz  2 wyróżnienia. 

Laureaci: 

I miejsce: Sandra Zaremba (Szkoła Podstawowa nr 24 w Szczecinie, opiekun: Ewa Abratkiewicz)

II miejsce: Marek Słodziński (Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie, opiekun: pani Lidia Wasilewska)

III miejsce: Zuzanna Gubała (Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, opiekun: pani Małgorzata Roszak)

Wyróżnieni:

Martyna Kowalska (Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, opiekun: pani Małgorzata Roszak)

Aleksandra Belesta (Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie, opiekun: pani Joanna Sergiej)

 

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom – opiekunom. 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect