Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie ogłasza, że do realizacji programu Aktywna Tablica została wybrana firma :

NORDWECO SP. Z O.O.
UL. WIENIAWSKIEGO 21, 71-130 SZCZECIN

 

W dniu 13 października b.r. zainteresowani uczniowie klas trzecich gimnazjalnych wybrali się na Dni w Zawodzie do Technikum Zawodowego nr 4 przy ul. 3 Maja w Szczecinie.
Młodzież miała okazję dowiedzieć się o różnicach pomiędzy nauką w Liceum a nauką w Technikum.
Poznała specyfikę zawodów: technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.
Było pracowicie, wesoło, kolorowo i interesująco! To była prawdziwa lekcja zawodoznawcza!

Pedagog

 
 


10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji pasowania uczniów klasy I, ślubowania klasy IV i klas VII oraz nadania kolejnych odznaczeń uczniom klasy obronno – ratowniczej, połączona z obchodami Święta Niepodległości. Uroczystość uświetnili nasi goście z Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium, a także z partnerskich służb mundurowych: Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz WOPR-u.
Nad programem artystycznym czuwała p. Anna Szyntor - Bykowska, p. Aleksandra Praxmajer oraz p. Krzysztof Kamiński. Wszyscy obecni ze wzruszeniem wysłuchali wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów klasy obronno – ratowniczej. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliły piękne dekoracje i własnoręcznie wykonane kotyliony w barwach narodowych przygotowane przez p. Agatę Flejter- Wojciechowicz.
Po prezentacji programu artystycznego, uczniowie klasy obronno – ratowniczej wprowadzili uczniów klasy I do sali gimnastycznej. Po wykonaniu krótkiego programu, nasi pierwszoklasiści musieli zdać egzamin z wiedzy o patriotyzmie, recytując wierszyk „Kto ty jesteś”. Dopiero wtedy zostali uroczyście pasowani przez panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły. Następnie uczniowie klasy IV oraz klas VII po złożeniu uroczystej przysięgi zostali także przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi. Ostatnią częścią uroczystości było wręczenie kolejnych odznaczeń uczniom klasy obronno – ratowniczej. Uczniowie zaprezentowali wszystkim obecnym swoje umiejętności w opanowaniu musztry, postawy patriotycznej i dyscypliny. Przedstawiciele służb mundurowych wręczyli uczniom kolejne odznaczenia za dobre wyniki w nauce, aktywność w zajęciach proobronnych oraz właściwą postawę patriotyczną. Nad prawidłowym przebiegiem tej części uroczystości czuwał twórca i opiekun klasy – p. Robert Wypart.
Uroczystość zakończyła zaśpiewana przez uczniów pieśń „Dezyderata”, której ze wzruszeniem wysłuchali zebrani goście i rodzice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie zaprasza do składania ofert na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
​Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółami znajdą Państwo w załączeniu.
 

Wiesława Barabas
Dyrektora Szkoły​

Zapytanie ofertowe – tablice i projektory
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
Załącznik Nr 4 – Wzór protokołu odbioru
Załącznik Nr 5 – Warunki gwarancji

Dyrektor SP21 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz.17 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas VII oraz klas gimnazjalnych (w klasach III gimnazjum przewidziane są spotkania z doradcą zawodowym). 

Zebrania odbędą się w następujących salach:

40 - Sory Elżbieta 3E
41 - Chmielewska Małgorzata 2C
42 – Herlig Agata 7C
43 - Szyntor-Bykowska Anna 2E
44 - Stejka Magdalena 2B
51 - Praxmajer Aleksandra 2F
52 - Kozaczuk Elżbieta 3B
53 - Reczulska Katarzyna 2A
54 - Wypart Robert 3A
55 - Radzińska Izabela 7 D
60 - Bisek Daria 7A
61 - Zadrożna-Fuks Ewa 7B
86 - Białecka Katarzyna 3C
87 - Zielińska Justyna 3D
STOŁÓWKA- Człapińska Monika 2D

 

W dniach 7-8 października b.r. 24 uczniów z naszej szkoły wzięło czynny udział w Akcji Baśniowej Sprzedaży Zapałek na terenie sklepu Bi 1 w Szczecinie.
Nasi wolontariusze z pełnym zaangażowaniem i z dużymi sercami, zbierali fundusze dla potrzebujących podopiecznych Fundacji Dziewczynka z zapałkami. Przedstawiciele Fundacji bardzo dziękują i gratulują naszym uczniom!
Jesteśmy dumni z naszych uczniów: odpowiedzialnych, wrażliwych i sumiennych. Dziękuję! Jesteście WIELCY!!!

Pedagog szkolny

19 października 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, przy współpracy z firmą Animex, uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Monitoringu Wód w Szczecinie Dąbiu.

Celem tych działań było przedstawienie i uświadomienie młodzieży, jak ważna jest jakość i czystość wody w otaczającym nas środowisku.
Przedmiotem obserwacji i badań był stan czystości rzeki Płoni. Przy użyciu profesjonalnych zestawów testowych uczniowie wykonali badania fizyko-chemiczne wody- ocenili barwę i mętność próbki, oznaczyli: temperaturę, pH wody i nasycenie tlenem.
W celu oceny stanu czystości wód wyniki badań zostały zapisane oraz porównane z wynikami z lat ubiegłych,
Podczas spotkania młodzież sprawdziła również swoją wiedzę w konkursie ekologicznym.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów certyfikaty i upominki.

Arleta Strychalska – Sielicka

Panel logowania

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect