Uprzejmie informujemy, że listy klas 7 zostaną wywieszone w szkole w dniu 14.07.2017r. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie udzielamy informacji przez telefon.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW  PRZYJĘTYCH DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ROK SZKOLNY 2017/2018

DO DNIA  30.06.2017r. do godz. 1500 NALEŻY DOSTARCZYĆ DO  SEKRETARIATU:

  1. Oryginał i  kserokopię świadectwa ukończenia  kl. III lub VI  szkoły podstawowej,
  2. 1 zdjęcie legitymacyjne -  podpisane: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i adres. Fotografia powinna być docięta na wymiar 30x 35mm
  3. kartę zdrowia z gabinetu medycznego dotychczasowej  szkoły podstawowej,
  4. opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej ( jeśli uczeń posiada).

Rodzice, którzy nie podpisali jeszcze  oświadczenia woli  podjęcia nauki przez dziecko w SP-21 z OI  proszeni są o uzupełnienie dokumentu.


UWAGA RODZICE UCZNIÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ  PRZYJĘCI  SPOZA REJONU

Proszę w tym samym terminie o  zgłoszenie  się do sekretariatu,  celem pobrania  „Potwierdzenia przyjęcia ucznia”. Potwierdzenie należy następnie dostarczyć do  szkoły rejonowej. Z rejonu z kolei  należy pobrać wypis: „Zawiadomienie o przekazaniu ucznia”.

Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie szkoły.

W dniu 09.06.2017r. można się zapoznać z listą dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 21 z OI.
W dniach 12 - 13.06.2017r. Rodzice dzieci potwierdzają wolę przyjęcia w formie podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług przez placówkę.
Dnia 14.06.2017r., po spełnieniu powyższych wymogów  - o godz. 1500 komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych do grupy "0".

 

Od godziny 12.00 w dniu 06.06.2017r. jest  dostępna do wglądu  w sekretariacie szkoły lista  uczniów zakwalifikowanych  do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2017/2018.

W dniach 07.06. - 09.06.2017r. Rodzice winni stawić się w sekretariacie celem złożenia woli przyjęcia kandydata w formie pisemnego oświadczenia i podpisania zgody  związanej z ochroną danych osobowych.

UWAGA !!!

Na prośbę rodziców został zmieniony termin zebrania.

Zebranie dla Rodziców uczniów przyszłych  klas I  (rok szkolny 2017/2018) Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godzinie 1700.

Zapraszamy Rodziców Uczniów obecnych klas VI, a podejmujących z dniem 01.09.2017r. naukę w klasie 7 naszej szkoły (SP-21) - na zebranie informacyjne, które odbędzie się 19 czerwca 2017r. o godzinie 1800.

26 maja 2017 r. odbyła się w naszej szkole VII Noc Naukowców z zakresu przedmiotów matematyczno –przyrodniczych. Uczniowie brali udział w warsztatach: matematyczno – fizycznych oraz biologiczno –chemicznych. Zajęcia poprowadzili nauczyciele Gimnazjum nr  18 – pani Jolanta Stasiak, pani Agata Flejter –Wojciechowicz, pani Małgorzata Chmielewska, pani Alina Radziejewska oraz zaproszeni goście z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: pan dr Hubert Fuks oraz pani mgr Katarzyna Królaczyk.
Młodzież z entuzjazmem brała udział w eksperymentach, pokazach i grach. Następnie nadeszła pora na wyczekiwaną grę terenową. 60-osobowa grupa uczniów została podzielona na 6 zespołów i ruszyła wraz z opiekunami  w teren w poszukiwaniu ukrytych po drodze zadań. Po wyczerpujących i emocjonujących podchodach uczniowie zasłużyli wreszcie  na wypoczynek. Nadeszła pora snu. Po wykonaniu podstawowych czynności higienicznych młodzież ułożyła się na materacach w śpiworach, na podłodze szkolnej sali gimnastycznej. Przeżyte emocje jeszcze długo nie pozwalały niektórym zasnąć…
Po przebudzeniu, około szóstej rano przyszedł czas na krótkie podsumowanie  wydarzeń minionej nocy . Wszyscy uczestnicy „Nocy Naukowców” otrzymali słodki poczęstunek. Nie całkiem wyspani, ale zadowoleni i pełni wrażeń udali się do domów.

 

W dniach 18-19.05.2017 r. gościliśmy w naszej szkole młodzież niemiecką z naszej szkoły partnerskiej w Eberswalde.  Nasze dwudniowe  spotkanie pt. ”Poznajemy Szczecin” było  finansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.  Podczas 2 wspólnie spędzonych dni mieliśmy okazję do wzajemnego zrozumienia się, otwarcia na innych, poznania naszego miasta, a także do zawarcia nowych znajomości, znoszenia barier kulturowych i językowych oraz przezwyciężania stereotypów. Wszyscy uczestnicy wymiany – 16 uczniów niemieckich oraz 20 uczniów z Polski brali udział w grze terenowej na Wałach Chrobrego, zajęciach sportowo – rekreacyjnych (kręgle), grach animacyjno –komunikacyjnych, zwiedzaniu Szczecina oraz dyskotece. Spotkanie sprawiło nam dużo radości oraz pozostawiło w pamięci mnóstwo niezapomnianych chwil. Mamy nadzieję, że już wkrótce znowu się spotkamy!

Panel logowania

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect