Informujemy, że na podstawie ilości złożonych przez Rodziców deklaracji, w roku szkolnym 2018/2019 utworzone zostaną klasy VII o profilu ogólnym oraz językowym.

Od poniedziałku 07.05.2018 r., imienne listy uczniów według profili klas, są dostępne w siedzibie szkoły.

Serdecznie zapraszamy na zebranie z Rodzicami, które  odbędzie się 6.06.2018 r. (środa) o godzinie 17:00.

Informujemy również, że w ramach innowacji pedagogicznej, na terenie naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019, odbywać się będą dodatkowe zajęcia o profilu ratowniczo-obronnym. Będą one skierowane do wszystkich chętnych uczniów i organizacyjnie dopasowane do planu lekcji.

PROTOKÓŁ  POSIEDZENIA  JURY

KONKURSU    PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA  PRACĘ   INSPIROWANĄ  TWÓRCZOŚCIĄ LITERACKĄ

KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Z DNIA 25.04.2018 R.

 

W konkursie wyróżnione zostały prace uczniów w kolejności:

 1. SARA WILCZEWSKA ( VII B, SP 37  SZCZECIN)
 2. JULIA KNAPIŃSKA (VII C, SP37 SZCZECIN)
 3. HANNA SITAREK (VII D, SP37 SZCZECIN)

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy Pani Monice Zdybickiej – opiekunce wyróżnionych uczniów.

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców dostarczone zostaną bezpośrednio do ich szkoły.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. zakończył się I etap teoretyczny IV Wojewódzkiego  Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 21 w Szczecinie.
W konkursie wzięło udział 56 szkół z Województwa Zachodniopomorskiego. Część teoretyczna, polegała na rozwiązaniu zadań przez Internet zawartych w teście, które przygotowane zostały przez Ochotniczą Straż Pożarną Szczecin.

Zespoły, które zakwalifikowały się do II – go praktycznego etapu konkursu to:

 • SP nr 21 ze Szczecina
 • SP nr 10 ze Stargardu
 • SP z Chwiramia
 • SP nr 3 z Gryfina
 • SP z Kalisza Pomorskiego
 • SP z Gryfic
 • SP nr 1 z Chojny
 • SP nr 8 z Polic
 • Gimnazjum Nr 46 ze Szczecina
 • SP nr 7 z Kołobrzegu

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a grupy które zakwalifikowały się do II etapu konkursu zapraszamy do dalszej rywalizacji w dniu 18 maja 2018 roku.

Infromacje dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego:

WAŻNE DATY
• Dnia 20 kwietnia 2018r. o godz.13.30 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
• W dniach 23 - 26 kwietnia 2018r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
• Dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
• 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji;

Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

Szanowni Państwo,

dnia 16.04.2018 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Listy zostaną wywieszone w holu głównym szkoły. 

 

W dniach 16.04-19.04.2018 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki w formie pisemnego oświadczenia. Można to zrobić w godzinach:

16.04.2018     12.00-15.30

17.04.2018      7.30-15.30

18.04.2018      7.30-15.30

19.04.2018      7.30-15.00

Dnia 23.04.2018 o godz. 12.00 zostaną podane listy KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH.

Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym ukończą klasę III szkoły podstawowej, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy IV na rok szkolny 2018/2019. Wnioski należy składać w sekretariacie naszej szkoły do 30 marca 2018 r.

Panel logowania

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect