18 listopada 2016 roku uczniowie klasy obronno - ratowniczej zostali odznaczeni i stali się pierwszymi kadetami Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie. Pierwsza w regionie klasa o takim profilu realizuje program, którego podstawą jest współpraca ze służbami mundurowymi oraz poszerzona liczba zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Gimnazjum nr 18 w Szczecinie, pani Wiesława Barabas, witając gości, którzy swoją obecnością uświetnili tak ważny dla naszej szkolnej społeczności dzień. Na inauguracji nowej klasy obecni byli: Dyrektor Wydziału Oświaty, pani Lidia Rogaś; Inspektor Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pani Ewelina Demel; Kierownik Wydziału Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pani Żaneta Bogdańska – Pakuła; Inspektor Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, pan Piotr Kalisiewicz; główny specjalista Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pan Jan Zapłatyński;
Nie mogło zabraknąć przedstawicieli partnerskich instytucji, z którymi na początku bieżącego roku szkolnego szkoła podpisała umowy patronackie. W szkole w dniu inauguracji pojawili się: Zastępca Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, podpułkownik Bartosz Chudziński; Zastępca Komendanta Miejskiej Komendy Policji w Szczecinie, młodszy inspektor Andrzej Biernat; Komendant Straży Granicznej w Szczecinie, pułkownik Maciej Jędrzejowski; Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie, pan Krzysztof Kamiński; Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, młodszy brygadier Robert Wnukiewicz; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin, pan Mariusz Cyrulewski; Prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pan Tomasz Zalewski.
Wśród znamienitych gości powitani zostali również: pan Bogdan Dziewulski, Dyrektor VII LO w Szczecinie; pani Teresa Mądry – Zastępca Prezesa ZNP w Szczecinie; pani Urszula Pańka. - Dyrektor ZCDN-u w Szczecinie.
Przejętym uczniom z klasy obronno – ratowniczej towarzyszyli rodzice oraz nauczyciele, jak również przedstawiciele innych klas. Wszyscy zebrani obejrzeli w skupieniu program artystyczny, przygotowany przez klasę 1d. Przedstawienie zostało połączone z obchodami Święta Niepodległości i było poprowadzone w duchu patriotycznym.
Najważniejszym punktem w programie imprezy było uroczyste odznaczenie uczniów klasy obronno – ratowniczej pagonami, które przyjmowali ze słowami: „Ku chwale Ojczyzny”. Podchodząc do odznaczenia, uczniowie pochwalili się umiejętnościami opanowania elementów musztry, co zrobiło duże wrażenie na zebranych. 
Przemawiający goście nie szczędzili słów uznania dla inicjatywy podjętej przez dyrektora szkoły, panią Wiesławę Barabas oraz pomysłodawcę i autora innowacji pedagogicznej, pana Roberta Wyparta, dla którego popularyzacja edukacji dla bezpieczeństwa nie jest pustym hasłem, ale wieloletnią już, codzienną pracą z młodzieżą, która rewanżuje się swemu mentorowi, zajmując pierwsze miejsca w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach związanych z bezpieczeństwem, m.in.  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Trudu wychowania klasy podjęła się pani Monika Człapińska.
Uroczystość była rejestrowana przez TVP 3 Szczecin. Refleksje młodzieży z klasy obronno – ratowniczej, którymi podzielili się z widzami przed kamerą, pozwalają sądzić, że przyszła praca w służbach mundurowych oraz zawody związane z bezpieczeństwem publicznym są ich świadomym wyborem i powołaniem.

 

 

PROTOKÓŁ  POSIEDZENIA   JURY MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU   

WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

 z dnia 24 listopada 2016 roku

Skład jury:

Przewodnicząca:  Magdalena Łysakowska

Członkowie:         Anna Szyntor-Bykowska

                              Magdalena Stejka

 Na konkurs nadesłali swoje prace plastyczne uczniowie z 5 szczecińskich szkół podstawowych. Jury przyznało 3 nagrody oraz  2 wyróżnienia. 

Laureaci: 

I miejsce: Sandra Zaremba (Szkoła Podstawowa nr 24 w Szczecinie, opiekun: Ewa Abratkiewicz)

II miejsce: Marek Słodziński (Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie, opiekun: pani Lidia Wasilewska)

III miejsce: Zuzanna Gubała (Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, opiekun: pani Małgorzata Roszak)

Wyróżnieni:

Martyna Kowalska (Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, opiekun: pani Małgorzata Roszak)

Aleksandra Belesta (Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie, opiekun: pani Joanna Sergiej)

 

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom – opiekunom. 

 

Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji społecznych serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Rodziców do udziału w spotkaniach związanych z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty.

Spotkania mają na celu właściwe rozpoznanie potrzeb, zdiagnozowanie oczekiwań różnych środowisk oraz wysłuchanie sugestii z Państwa strony.

Mając na względzie powyższe zachęcam do udziału w spotkaniach, które odbędą się:

28 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Centrum Kształcenia Sportowego, ul. L. Rydla 49

29 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1

30 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 56, ul. Malczewskiego 22

Wyżej wymienione szkoły zapewniają jednocześnie opiekę dla dzieci rodziców uczestniczących w spotkaniach w formie zajęć pod opieką nauczycieli.

 

 

                                                                                                                     Piotr Krzystek

W dniach 23, 24 i 25 listopada w naszej szkole odbywać się będzie

próbny egzamin gimnazjalny dla klas 3.

Plan lekcji dla klas pierwszych i drugich zostanie zmieniony.

Uczniowie klas trzecich nie mają w tym dniu lekcji.

  

23.11. środa – część humanistyczna ( historia i wos oraz język polski )

24.11. czwartek – część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze oraz matematyka)

25.11. piątek – język obcy (poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony) 

 

Uczniowie klas trzecich przychodzą na godzinię 8.40 ubrani na galowo,

Kurtki i płaszcze zostawiają w szatni.

Zakaz przynoszenia w dniu  testu gimnazjalnego telefonu komórkowego.

·      8.40 - Przejście do sal egzaminacyjnych, losowanie numerów miejsc, rozdanie pasków z kodem ucznia i numerem PESEL, zajęcie miejsc.

·         9.00 – rozpoczęcie pierwszej części testu

Czas trwania pierwszej części: 60 minut (+20)

Czas trwania drugiej części: 90 minut (+45) - środa i czwartek

Czas trwania drugiej części: 60 minut (+30) - piątek

 

 

 

W związku z uroczystą inauguracją klasy o profilu obronno-ratowniczym

lekcje w dniu 18 listopada 2016 roku

odbywać się będą do godziny 12.25.

Obiad wydawany będzie tylko na przerwie od 12.25 do 12.40.

 

43 Parkowa Impreza na Orientację
JESIEŃ, Puchar Szczecina 2016 
Park Kasprowicza

19.11.2016 rok (sobota)
ZBIÓRKA PRZY TEATRZE LETNIM
(na górze, przy barze Platan) GODZ: 10:45
PLANOWANY KONIEC IMPREZY GODZ: 12:00- 12:30

W imprezie może wziąć udział każdy uczeń posiadający podstawowe umiejętności czytania mapy.
Liczy się czas pokonania wyznaczonej trasy oraz potwierdzenie kompletu punktów kontrolnych.

Impreza klasyfikowana do rywalizacji Pucharu Szczecina 2016.
 Trasa rozstawiona jest na terenie parku - ograniczona ulicami, bez ich przekraczania.
Wpisowe 5 zł
 Zgłoszenia do p. Marzeny Kardas lub p. Joanny Ambroziak
do 17.11.2016 r.
 
Zabierz ze sobą wygodne buty, długopis i  picie.

Serdecznie zapraszamy!

Rodziców (prawnych opiekunów) zapraszamy na zebrania

w dniu 14 listopada 2016 roku (poniedziałek) na godzinę 17.00.

 

Panel logowania

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect