Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami są dostępne i należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2018 roku w gabinecie pedagoga/psychologa.

Szanowni Państwo,

obiady w naszej szkole będą wydawane od 4 września 2018 r. (od wtorku).

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się harmonogram zebrań z rodzicami (odbiór podręczników) w pierwszym tygodniu pracy szkoły:

3 września 2018 r. (poniedziałek) podczas porannego spotkania z wychowawcą rodzice uczniów klas: Ia, Ib, IIa otrzymają podręczniki.

3 września 2018 r. o godz. 17 (poniedziałek) w klasach: IVa, VIIa, VIIb  i gimnazjalnych: IIIa   IIIb, IIId, IIIe, IIIf odbędą się zebrania z rodzicami oraz odbiór podręczników (według ustalonego harmonogramu).

5 września 2018 r. o godz. 17 (środa) w klasach: Va, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId odbędą się zebrania z rodzicami oraz odbiór podręczników (według ustalonego harmonogramu).

6 września 2018 r. o godz. 17 (czwartek) w klasie gimnazjalnej IIIc odbędzie się zebranie z rodzicami oraz odbiór podręczników (według ustalonego harmonogramu).

SZKOŁA PODSTAWOWA - rozpoczęcie roku szkolnego

O godz. 9.00 uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w klasach:

VIII a - sala 54 (wych. p. Bisek)

VIII b - sala 44 (wych. p. Zadrożna-Fuks)

VIII c - sala 43 (wych p. Herlig)

VIII d - sala 86 (wych. p. Radzińska)

VII a - sala 40 (wych. p. Ambroziak)

VII b - sala 87 (wych p. Osuch)

V a - sala 55 (wych p. Zielińska)

IV a - sala 52 (wych. p. Kozaczuk)

II a - sala 62 (wych. p. Michalska)

I a - sala 61 (wych. p. Holak)

I b - sala 60 (wych. p. Cieszkowska)

O godz. 10 rozpoczyna się Msza święta w kościele pw. św. Jana Bosko.

Uwaga! Uczniowie klas VIIa i VIIb po Mszy wracają do szkoły na testy diagnozujące poziom wiedzy z języka angielskiego. Osoby, które nie uczęszczają na  religię, w tym czasie przebywają w szkolnej czytelni. 

Młodzież klas III gimnazjalnych przychodzi bezpośrednio do kościoła.

Po Mszy św. uczniowie wracają z wychowawcami do szkoły.

Klasy III gimnazjalne o godz. 11 spotykają się z wychowawcami w szkole:

III a - sala 53 (wych. p. Reczulska)

III b - sala 44 (wych. p. Stejka)

III c - sala 40 (wych. p. Chmielewska)

III d - sala 42 (wych. p. Człapińska)

III e - sala 43 (wych. p. Szyntor-Bykowska)

III f - sala 51 (wych. p. Praxmajer)

Rodzice!

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko.

Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Gdzie złożyć wnioski?

 

Wnioski można złożyć na dwóch formach :

Elektronicznej:

  • Za pomocą bankowości elektronicznej;
  • Poprzez portal Emp@tia.

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

  • ul. Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
  • ul. Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
  • ul. Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty można złożyć do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciagu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji: www.swiadczenia.szczecin.pl (zakładka „Dobry Start”)

Szanowni Państwo,
Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym i pozostałymi pracownikami SP21 pragnie życzyć Państwu wspaniałego i słonecznego wakacyjnego wypoczynku.
 Znalezione obrazy dla zapytania życzenia wakacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 16.30 w sali 51 odbędzie się krótkie, organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów nowo utworzonej klasy IV.

Serdecznie zapraszamy.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect