8 listopada 2017 roku rozpoczliśmy cotygodniowe dodatkowe zajęcia z samoobrony, które prowadzi pan Radosław Ambroziak. Pierwsze szkolenie rozpoczęło się od pokazania nam technik obrony z różnorodnych sztuk walki. Uczyliśmy się głównie kopnięć w uda przeciwnika oraz sposobu dźwigania naszego rywala. Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób najlepiej i najbardziej skutecznie używać siły, aby mocniej uderzyć osobę, która nas zaatakuje. Pan Radosław Ambroziak opowiedział nam o prowadzonym przez siebie Klubie Sztuk Walki "Husaria" oraz o swojej pracy w wojsku polskim.
    Bardzo podobały mi się te zajęcia i z ogoromną chęcią będę uczestniczył w kolejncyh.

(na podstawie pracy Filipa Kobylańskiego z klasy II d)

 

W dniach 14-15 listopada 2017 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 21 z OI w Szczecinie oraz Freie Gesamtschule Finow uczestniczyli w wymianie szkolnej w ramach Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Była to nasza trzecia wizyta w szkole partnerskiej w Eberswalde i jednocześnie szóste wspólne spotkanie. Niemieccy uczniowie wraz opiekunami przywitali nas bardzo serdecznie i po krótkiej grze powitalnej ruszyliśmy do ośrodka szkoleniowego  Wald –Solar – Heim,  urządzonego i wyposażonego wg najnowszej technologii solarnej. Czekało tam na nas mnóstwo atrakcji. Najpierw wzięliśmy udział w warsztatach „Erneubare Energie”  o energii odnawialnej, a następnie poszliśmy na ekscytującą grę terenową z wykorzystaniem GPS do pięknego parku  Barnimpark.  Poszukiwanie punktów i ukrytych w nich skarbów w polsko – niemieckich zespołach było niezwykle interesującym doświadczeniem.  Wieczorem czekała na nas kolejna atrakcja – gra nocna „Nachtaktion” – przeprowadzona w lesie bez użycia latarek i telefonów komórkowych. Bawiliśmy się świetnie! A po powrocie do ośrodka integrowaliśmy się na dyskotece przygotowanej przez naszych niemieckich kolegów.
Kolejnego dnia zwiedziliśmy zabytkowy kościół Maria Magdalena – Kirche z wieżą widokową oraz inne ciekawe miejsca w mieście, m.in.  mury obronne i ratusz.  Nasz pobyt zakończył się obiadem, po którym przyszedł czas na pożegnanie i powrót do Polski.

 

 

 

W dniach 27 – 30 listopada 2017r.
organizujemy szkolną akcję
„POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
ZBIERAMY:
- karmę w puszkach i w saszetkach
- karmę suchą
- makaron, ryż, kaszę
- koce, narzuty, legowiska, smycze, miski
- żwirek, kuwety

Karmę oraz akcesoria dla zwierząt należy przynosić do sali 86 lub pozostawić w specjalnych kartonach na holu głównym
Z A P R A S Z A M Y
DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W AKCJI

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie ogłasza, że do realizacji programu Aktywna Tablica została wybrana firma :

NORDWECO SP. Z O.O.
UL. WIENIAWSKIEGO 21, 71-130 SZCZECIN

 

W dniu 13 października b.r. zainteresowani uczniowie klas trzecich gimnazjalnych wybrali się na Dni w Zawodzie do Technikum Zawodowego nr 4 przy ul. 3 Maja w Szczecinie.
Młodzież miała okazję dowiedzieć się o różnicach pomiędzy nauką w Liceum a nauką w Technikum.
Poznała specyfikę zawodów: technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.
Było pracowicie, wesoło, kolorowo i interesująco! To była prawdziwa lekcja zawodoznawcza!

Pedagog

 
 


10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji pasowania uczniów klasy I, ślubowania klasy IV i klas VII oraz nadania kolejnych odznaczeń uczniom klasy obronno – ratowniczej, połączona z obchodami Święta Niepodległości. Uroczystość uświetnili nasi goście z Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium, a także z partnerskich służb mundurowych: Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz WOPR-u.
Nad programem artystycznym czuwała p. Anna Szyntor - Bykowska, p. Aleksandra Praxmajer oraz p. Krzysztof Kamiński. Wszyscy obecni ze wzruszeniem wysłuchali wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów klasy obronno – ratowniczej. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliły piękne dekoracje i własnoręcznie wykonane kotyliony w barwach narodowych przygotowane przez p. Agatę Flejter- Wojciechowicz.
Po prezentacji programu artystycznego, uczniowie klasy obronno – ratowniczej wprowadzili uczniów klasy I do sali gimnastycznej. Po wykonaniu krótkiego programu, nasi pierwszoklasiści musieli zdać egzamin z wiedzy o patriotyzmie, recytując wierszyk „Kto ty jesteś”. Dopiero wtedy zostali uroczyście pasowani przez panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły. Następnie uczniowie klasy IV oraz klas VII po złożeniu uroczystej przysięgi zostali także przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi. Ostatnią częścią uroczystości było wręczenie kolejnych odznaczeń uczniom klasy obronno – ratowniczej. Uczniowie zaprezentowali wszystkim obecnym swoje umiejętności w opanowaniu musztry, postawy patriotycznej i dyscypliny. Przedstawiciele służb mundurowych wręczyli uczniom kolejne odznaczenia za dobre wyniki w nauce, aktywność w zajęciach proobronnych oraz właściwą postawę patriotyczną. Nad prawidłowym przebiegiem tej części uroczystości czuwał twórca i opiekun klasy – p. Robert Wypart.
Uroczystość zakończyła zaśpiewana przez uczniów pieśń „Dezyderata”, której ze wzruszeniem wysłuchali zebrani goście i rodzice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie zaprasza do składania ofert na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
​Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółami znajdą Państwo w załączeniu.
 

Wiesława Barabas
Dyrektora Szkoły​

Zapytanie ofertowe – tablice i projektory
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
Załącznik Nr 4 – Wzór protokołu odbioru
Załącznik Nr 5 – Warunki gwarancji

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect