Dyrektor SP21 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, iż dnia 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz.18.30 odbędzie zebranie Rady Rodziców.

Dyrektor SP21 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, iż dnia 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godz.17 w sali nr 64 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci grupy przedszkolnej "0".

Dyrektor SP21 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, iż dnia 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz.17 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas VII.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.09.2017 r. o godz. 11.00 odbędą się testy diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności  z języka obcego (wiodącego w szkole podstawowej). Testy mają na celu przydzielenie ucznia do odpowiedniej grupy językowej. Czas trwania: 45 minut. Test ma formę pisemną i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas VII.

Dyrektor SP21 z Oddziałami Integracyjnymi uprzejmie informuje, iż dnia 1 września o godz. 1700 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klasy 4 integracyjnej.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
04.09.2017

godzina 900 – KLASY  II  i  III    GIMNAZJUM

godzina 1000 – KLASY  IV i VII    SP-21 z OI

godzina 1100 – KLASY  I    SP-21 z OI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:  

01.09.2017r. godzina 0900.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect