UWAGA !!

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W SZKOLE OD 22.07 – 02.08.2019 r.

NALEŻY PRZESYŁAĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9602 0369 2217

z dopiskiem: obiady, nazwisko i imię dziecka.

stawka dzienna – 6,50 zł

UWAGA !!

           W związku z wprowadzeniem kartek abonamentowych dla dzieci uczęszczających na obiady Dyrektor Sp 21 z OI zwraca się z prośbą o terminowe wpłaty tj. ostani dzień miesiąca poprzedzającego następny miesiąc.
Brak wpłaty może skutkować nie wydaniem dziecku posiłku. Po odbiór kartek abonamentowych proszę zgłaszać się do pana intendenta.

                     Obiady - uczniowie SP21 z Oddziałami Integracyjnymi

Wpłat na rachunek bankowy należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego - prosimy nie przekraczać terminu.

Rachunek bankowy do wpłat za obiady:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 
37 1020 4795 0000 9202 0369 2233
z dopiskiem: nazwisko i imię ucznia, klasa, obiady miesiąc/rok
 
                       Obiady - dzieci Oddziału Przedszkolnego SP21                                                                                         z Oddziałami  Integracyjnymi

Wpłat na rachunek bankowy należy dokonywać do 7-go dnia miesiąca.

Rachunek bankowy do wpłat za obiady:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
27 1020 4795 0000 9602 0369 2217
z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka, obiady miesiąc/rok
 
 
 
Szanowni Państwo, odwoływanie obiadów możliwe jest w tym samym dniu jedynie do godziny 800 !!!
 
 
OBIADY WYDAWANE SĄ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W GODZINACH:
 
12:25-12:40      4a,5a,7a,7b,8a,8b
13:25-13:40      GM 3a,GM 3b,GM 3c,GM 3d,GM 3e,GM 3f, 8c, 8d
 
Dzieci młodsze jedzą kiedy dzieci starsze mają lekcje.
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect