UWAGA !!

           W związku z wprowadzeniem kartek abonamentowych dla dzieci uczęszczających na obiady Dyrektor Sp 21 z OI zwraca się z prośbą o terminowe wpłaty tj. ostani dzień miesiąca poprzedzającego następny miesiąc.
Brak wpłaty może skutkować nie wydaniem dziecku posiłku. Po odbiór kartek abonamentowych proszę zgłaszać się do pana intendenta.
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect