Uwaga!
 
OPŁATY ZA OBIADY
W KWIETNIU 2019 WYNOSZĄ:
 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - 21 dni x 6,50 = 136,50
 
UCZNIOWIE - 12 dni x 5,00 = 60,00
                                                     KLASY 1 i 2    18 dni x 5,00 = 90,00
 
NAUCZYCIELE - 12 dni x 7,50 = 90,00
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI - 12 dni x 8,10 = 97,20
 
 
W związku z ogólnopolską akcją protestacyjną w oświacie, moga nastąpić zmiany w organizacji szkoły. Proszę śledzić wiadomości na stronie naszej szkoły.
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect