Dnia 31 stycznia 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć na naszej lekcji EDB dwóch funkcjonariuszy ze Straży Granicznej. Temat, który poruszali na zajęciach, dotyczył problemu migracji ludzi. Na samym początku dowiedzieliśmy się, co w ogóle znaczy słowo migracja. Panowie, wykorzystując prezentację multimedialną, wyjaśnili nam znaczenie tego słowa. Czynność jaką jest migracja zazwyczaj kojarzymy z podróżowaniem. Natomiast jest inaczej, gdyż możemy tak nazwać drogę z domu do szkoły, czyli zwykłe poruszanie się z miejsca stałego pobytu do tymczasowego. Istnieją różne formy migracji, takie jak: emigracja, imigracja, deportacja, uchodźctwo, a nawet ewakuacja. Każda z przedstawionych form oznacza inny sposób przemieszczania się, nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wyjazdy ludzi spowodowane są różnorodnymi czynnikami, np. wojną, barkiem dochodów, prześladowaniami religijnymi, kulturowymi itp. Są również czynniki pozytywne wpływające na migrację, np. dobre płace, sprzyjające warunki mieszkalne lub łatwo dostępna praca. Zadaniami Straży Granicznej w tym przypadku jest kontrola legalności przemieszczania się lub pobytu w danym kraju, zapobieganie przemytowi nielegalnych substancji odurzających czy wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się także, jakie warunki trzeba spełnić, by legalnie podróżować. Najważniejsze to posiadać odpowiednie dokumenty, dowód celu podróży, bark zastrzeżenia na wyjazd SIS i brak zagrożenia porządkowi danego kraju.
Lekcja ta była bardzo ciekawa i uświadomiła nam o istnieniu niektórych ważnych faktów związanych z opuszczaniem kraju. Chciałabym by takie tematy częściej pojawiały się na naszych środowych lekcjach.

(na podstawie pracy Oli Soboń i Wiktorii Julii Nawrockiej z klasy II d)

 

28 stycznia 2018 roku odbyły się moje praktyczne zajęcia z nurkowania. Dodam, że zajęcia te odbywają się cyklicznie i każdy z nas ma możliwość uczestniczenia w kilku z nich. Wiadomym jest, że nauka nurkowania jest czasochłonna i wymaga sporo czasu i zaangażowania. Wracając do naszych zajęć. W podanym wyżej dniu udaliśmy się wraz z panem instruktorem – Radosławem Ambroziakiem na basen SDS. Przyznam szczerze, że byłam bardzo zdenerwowana przed pierwszym wejściem po wodę. Miałam pewność, że jestem dobrze przygotowana z teorii dotyczącej technik nurkowania. Ale styczność z prawdziwym sprzętem i wodą, to zupełnie co innego. Kiedy wraz z koleżanką ubrałyśmy się w przygotowany i sprawdzony przez nas sprzęt, zaczęłyśmy uczyć się schodzenia pod wodę. Czułyśmy się bezpiecznie ze świadomością, że cały czas w pobliżu znajduje się nasz instruktor, który obserwuje nasze wszystkie działania i na bieżąco kontroluje to, co robimy niezgodnie z zasadami. Zaufanie do osoby, która jest naszym instruktorem to podstawa w tego typu zadaniach. Pan Ambroziak ma bardzo duże doświadczenie i umiejętności w tym zakresie, więc wiemy, że możemy na nim polegać. Podczas ćwiczeń wyłapywał on od razu nasze wszystkie błędy, korygował niedociągłości  oraz nagradzał nas za sukcesy. Cieszymy się, że to właśnie on trenuje naszą grupę. Pod wodą wykonywaliśmy szereg ćwiczeń związanych z opanowaniem strachu i umiejętnością poruszania się z całym ekwipunkiem. Uczyliśmy się także zachowań, które powinny dla naszego bezpieczeństwa stać się nawykami, jak na przykład sprawdzanie poziomu tlenu w butli.
Pierwsze praktyczne zajęcia przyniosły nam wiele wrażeń. Przekonaliśmy się, że nurkowanie bez wątpienia uczy współpracy oraz odpowiedzialności za drugą osobę. To wbrew pozorom sport zespołowy. Nie możemy doczekać się już następnego spotkania z wodą, choć mamy świadomość, że wiele jeszcze przed nami i dużo musimy się jeszcze nauczyć.

(na podstawie pracy Weroniki Misiuro i Laury Kuś z klasy II d)

        Od 14 października 2017 roku nasza klasa uczęszcza na zajęcia basenowe, których celem jest przygotowanie nas do kursu na młodszego ratownika.
     Do tej pory poznaliśmy podstawowe style ratowniczne oraz różne sposoby holowania poszkodowanych do brzegu. Lekcje te prowadzą dwaj ratownicy, którzy w bardzo ciekawy i zajmujący sposób omawiają, a następnie prezentują w praktyce wiele zagadnień dotyczących ratowania ludzi. Na ostatnich zajęciach dowiedzieliśmy się, czym jest węgorz oraz poznaliśmy sposoby wykorzystywania go.
     Na każdych zajęciach jest również moment zabawy – gramy wspólnie w różnego rodzaju gry wodne, które jednocześnie pomagają nam doskonalić umiejętność pływania. Zajęcia te są dla nas bardzo ważne i zawsze przebiegają w radosnej atmosferze. Czekam z niecierpliwością na następną "wodną lekcję".

(na podstawie pracy Ady Kubiś z klasy II d)

 

 

Dnia 6 grudnia 2017 roku – akurat w Mikołajki – odwiedził nas pan Kłosiński, który reprezentował Policję. Głównym tematem prowadzonych przez niego zajęć było bezpieczeństwo na śniegu i lodzie. Zagadnienia te były omawiane w kontekście zimowych ferii, a ich prezentacja odbywała się przede wszystkim z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Dowiedzieliśmy się, że wyróżnia się trzy rodzaje lodu jeziornego: czysty, mętny i śniegowy. Podstawową czynnością, którą należy wykonać, kiedy zobaczymy osobę poszkodowaną na lodzie, to zadzwonić pod numer WOPR-u (984) lub numer alarmowy (112). Prowadzący przestrzegał nas przed wchodzeniem na lód oraz przypomniał, jak udzielać pomocy osobie tonącej. Po tej lekcji wiemy również, co powinniśmy zrobi, gdy wpadniemy do wody: powinniśmy postarać się opanować emocje, podpłynąć do miejsca, na którym będziemy mogli się podeprzeć, rozejrzeć się i zacząć krzyczeć, gdy kogoś dostrzeżemy. Większość informacji przedstawionych nam przez pana Kłosińskiego poparte było konkretnymi sytuacjami z życia. Było to bardzo ciekawe spotkanie, które nauczyło nas, że trzeba być rozważnym.

(na podstawie pracy Julii Nawrockiej i Dawida Kozubskiego z klasy II d)

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect