Pierwszą legitymację uczniowie otrzymują w dniu podjęcia nauki.

Duplikaty legitymacji szkolnych są wystawiane po wpłaceniu 9 zł na konto:

Szkoła Podstawowa nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
71-122 Szczecin, ul. Witkiewicza 40

37 1020 4795 0000 9202 0369 2233

z dopiskiem "Opłata za legitymację"

W sekretariacie należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty i podpisane zdjęcie:
imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL i adres.

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect