Nasza szkoła to placówka, która ma za sobą wieloletnią tradycję.
Dyrektorem szkoły jest pani mgr Wiesława Barabas. We wszelkich działaniach mających na celu jak najlepsze "młodzieży chowanie" wspiera ją pani wicedyrektor mgr Marta Tyrakowska. Ten zgrany duet kieruje rozwojem naszej szkoły, w którym wiedzę zdobywa 410 uczniów.
Kadra pedagogiczna liczy 48 nauczycieli. Wielu z nich oprócz studiów magisterskich może się pochwalić świadectwami studiów podyplomowych. Prowadzą ciekawe zajęcia, wykorzystując aktywizujące metody nauczania.
W SP21 nie tylko realizujemy obowiązkowy program nauczania, ale także bierzemy udział w różnych projektach edukacyjnych, z sukcesami uczestniczymy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Organizujemy wspólne wyjścia do kin, teatrów, a nawet do szczecińskiej telewizji. Sprawnie i aktywnie działa nasz samorząd uczniowski. Mamy wspaniałych uczniów, którzy angażują się do działań Szkolnego Klubu Wolontariusza. Potrafimy się świetnie bawić podczas turniejów sportowych, dyskotek, festynów. Nszą tradycją  stało się organizowanie Dni Otwartych. Wtedy wszyscy mogą odwiedzić, poznać   i ocenić naszą szkołę.

SP21 to szkoła przyjazna młodzieży.

U nas nikt nie jest anonimowy. Razem uczymy się tolerancji i przełamujemy bariery nieśmiałości. Integracja jest naszą mocną stroną, nie tylko dlatego, że w szkole funkcjonują klasy integracyjne. 
Corocznie w listopadzie  odbywa się Pasowanie  na ucznia naszej szkoły, które stanowi część obchodów Święta Niepodległości.

 


Pierwszą legitymację uczniowie otrzymują w dniu podjęcia nauki.

UWAGA !
Duplikaty
legitymacji szkolnych są wystawiane po wpłaceniu 9 zł na konto:

Szkoła Podstawowa nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
71-122 Szczecin, ul. Witkiewicza 40

37 1020 4795 0000 9202 0369 2233

z dopiskiem "Opłata za legitymację"

W sekretariacie należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty i podpisane zdjęcie:
imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL i adres.


 

Rada Rodziców przy Gimnazjum Nr 18
im. Noblistów Polskich w Szczecinie

85 1240 3927 1111 0010 3974 3199


 

DZWONKI:

1 - 8.00 - 8.45
2 - 8.55 - 9.40
3 - 9.50 - 10.35
4 - 10.45 - 11.30
5 - 11.40 - 12.25 - pierwsza przerwa obiadowa
6 - 12.40 - 13.25 - druga przerwa obiadowa
7 - 13.40 - 14.25
8 - 14.35 - 15.20
9 - 15.30 - 16.15

WYCHOWAWCY KLAS:

0 Oddział przedszkolny - Monika Cieszkowska/Martyna Maciejewska
1A - 

IVA - Elżbieta Kozaczuk

5A - Justyna Zielińska

8A – Daria Bisek

8B – Ewa Zadrożna-Fuks

8C - Agata Herlig

8D – Izabela Radzińska

3A – Katarzyna Reczulska

3B – Magdalena Stejka

3C - Małgorzata Chmielewska

3D - Monika Człapińska

3E - Anna Szyntor-Bykowska

3F - Aleksandra Praxmajer

 

NAUCZANY PRZEDMIOT

Joanna Ambroziak - język angielski
Wiesława Barabas - chemia
Aleksnadra Mucha- język angielski

Daria Bisek - język angielski

Ewa Kowalska - pedagog wspomagający
Małgorzata Chmielewska - matematyka

Monika Cieszkowska - doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna

Martyna Maciejewska - edukacja wczesnoszkolna
Monika Człapińska - język niemiecki

Agata Flejter-Wojciechowicz - zajęcia artystyczne
Małgorzata Giżycka - pedagog szkolny

ks. Leszek Główczyński - religia

Agata Herlig - język niemiecki
Monika Jacyna - język niemiecki
Krzysztof  Kamiński - muzyka

Agnieszka Kapłoń - pedagog wspomagający
Małgorzata Słychan - psycholog
Elżbieta Kozaczuk - matematyka

ks. Dariusz Łokietek - religia
Małgorzata Łyszczek - fizyka
Ewa Owczarska - język polski
Leszek Piórkowski - wychowanie fizyczne
Aleksandra Praxmajer - historia, wiedza o społeczeństwie

Izabela Radzińska - wychowanie fizyczne

Katarzyna Reczulska - pedagog wspomagający
Monika Rutkiewicz - biblioteka
Bożena Salij - religia
Urszula Smok - logopeda

Jolanta Stasiak - chemia

Magdalena Stejka - język polski

Jolanta Serafin-Łuczak - świetlica, WDŻ
Arleta Strychalska-Sielicka - biologia, chemia
Anna Szyntor-Bykowska - język polski
Marta Tyrakowska - pedagog wspomagający
Robert Wypart - pedagog wspomagający
Ewa Zadrożna-Fuks - geografia
Jakub Zalewski - wychowanie fizyczne

Justyna Zielińska - technika, informatyka, matematyka

Urszula Witak-Szustakiewicz - język angielski

Błaszczyk Katarzyna

Denis Dominka

Matuszewska Aleksandra

Próchnicka Justyna

Tomczyk Anna

Kowalski Mariusz

Sasanowska Bożena

Zalewska Arletta

Haczyk Monika

Lisowska Teresa

 

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect