Kalendarium Rady Rodziców:

08-11-2018 r. godz. 17:00, sala nr 51

07-03-2019 r. godz.17:00, sala nr 51

06-06-2019 r. godz.17:00, sala nr 51

 

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł. (50 zł za semestr). Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe Rady Rodziców bądź u skarbnika klasy.

Konto Rady Rodziców: 85 1240 3927 1111 0010 3974 3199

Nr konta Rady Rodziców

85 1240 3927 1111 0010 3974 3199

Przedstawiciele  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca - pani Monika Mackiewicz 

                          pan Krzysztof Matyasik

                          pani Wioletta Piątkowska

                          pani Małgorzata Gierach 

 

Kalendarz obrad Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym:

Rada Rodziców planuje spotkania w miesiącach: listopadzie, marcu i czerwcu (pierwszy czwartek każdego wyminionego miesiąca o godz. 17)

 

 

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect