W naszej szkole każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania, 

uczestniczyć w ciekawych i bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące koła zainteresowań:

 

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL TYP ZAJĘĆ DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
JĘZYK POLSKI A.TOMCZYK KONSULTACJE/KOŁO DZIENNIKARSKIE WTOREK 15.30-16.15 52
JĘZYK POLSKI M.STEJKA KONSULTACJE PONIEDZIAŁEK 14.35-15.20 43
JĘZYK POLSKI A.SZYNTOR-BYKOWSKA KONSULTACJE WTOREK 14.25-15.20 41
JĘZYK POLSKI P. PAWLAK KOŁO POLONISTYCZNE KLASA 8B PONIEDZIAŁEK 12.40-13.25 44
JĘZYK POLSKI P.PAWLAK KOŁO POLONISTYCZNE KLASA 8A, 3F ŚRODA 14.30-15.25 51
JĘZYK POLSKI P.PAWLAK KOŁO KULTUROZNAWCZE –ZNAM POLSKIE LEGENDY WTOREK 12.30-13.25 60
JĘZYK POLSKI P.PAWLAK KONSULTACJE KLASA 5A, 3F,8B, 8D -według potrzeb PIĄTEK 14.40-15.25 51
JĘZYK POLSKI P. PAWLAK KONSULTACJE  KLASA 3 F 1/2 – według potrzeb PIĄTEK 15.30-16.15 51
JĘZYK ANGIELSKI J.AMBROZIAK KONSULTACJE WTOREK 14.35-15.20 41
JĘZYK ANGIELSKI U.WITAK-SZUSTAKIEWICZ KONSULTACJE WTOREK 14.35-15.20 43
JĘZYK ANGIELSKI D.BISEK KONSULTACJE PIĄTEK 14.35-15.20 54
JĘZYK ANGIELSKI A.MUCHA KONSULTACJE PONIEDZIAŁEK  7.10-  7.55 40
JĘZYK NIEMIECKI A.HERLIG KONSULTACJE ŚRODA 14.35-15.20 40
JĘZYK NIEMIECKI M.CZŁAPIŃSKA KONSULTACJE CZWARTEK 14.35-15.20 42
JĘZYK NIEMIECKI M.JACYNA KONSULTACJE CZWARTEK 14.35-15.20 41
HISTORIA J.PRÓCHNICKA KONSULTACJE PIĄTEK 15:20-16:05 44
HISTORIA/WOS A.PRAXMAJER KONSULTACJE PONIEDZIAŁEK 14.35-15.20 54
FIZYKA M.ŁYSZCZEK KONSULTACJE ŚRODA 16.15-17.00 87
MATEMATYKA A.RADZIEJEWSKA KONSULTACJE KLASY VIII PONIEDZIAŁEK 14.35-15.20 41
MATEMATYKA E.KOZACZUK KONSULTACJE CZWARTEK 15.30-16.15 41
CHEMIA S.MAKULA KONSULTACJE KLASY III CZWARTEK  7.00-  7.45

87

CHEMIA K.BŁASZCZYK KONSULTACJE KLASY VII , VIII ŚRODA 15.30-16.15 87
BIOLOGIA A.FLEJTER-WOJCIECHOWICZ KONSULTACJE-  według potrzeb PONIEDZIAŁEK  7.10-  7.55 86
BIOLOGIA A.SIELICKA KONSULTACJE/KOŁO  CO 2 TYDZIEŃ PONIEDZIAŁEK 14.35-15.20 86
INORMATYKA/ TECHNIKA J.ZIELIŃSKA KONSULTACJE CZWARTEK  7.10-  7.55 88
GEOGRAFIA E.ZADROŻNA KONSULTACJE CZWARTEK 15.30-16.15 44
PLASTYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE A.FLEJTER-WOJCIECHOWICZ KOŁO PLASTYCZNE WTOREK 15.30-16.15 P
A.FLEJTER-WOJCIECHOWICZ KOŁO JĘZYKA I KULTURY JAPOŃSKIEJ „NIPPON” PIĄTEK 15.30-16.15 P
WYCHOWANIE FIZYCZNE I.RADZIŃSKA SKS PIŁKA SIATKOWA ŚRODA  7.10- 7.55 SG
WYCHOWANIE FIZYCZNE J.OSUCH SKS ZAJĘCIA TANECZNE PONIEDZIAŁEK 16.15-17.00 SG
WYCHOWANIE FIZYCZNE L.PIÓRKOWSKI SKS BADMINTON KLASA IV, V WTOREK 15.30-16.15 SG
WYCHOWANIE FIZYCZNE J.ZALEWSKI SKS PIŁKA SIATKOWA PONIEDZIAŁEK 16.15-17.00 SG
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA M.CIESZKOWSKA KOŁO RECYTATORSKIE PONIEDZIAŁEK 12.40-13.25 60
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA A.MICHALSKA KOŁO MUZYCZNO-PLASTYCZNE PONIEDZIAŁEK 13.40-14.25 62
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA M.HOLAK KOŁO PRZYRODNICZE ŚRODA 13.00-13.40 62
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE M.MACIEJEWSKA/ A.MATUSZEWSKA KODOWANIE NA DYWANIE – grupa „0” WTOREK 11.00-12.00 64
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA A.KAPŁOŃ KOŁO MORSKIE PONIEDZIAŁEK 14.35-15.20 62

 

Zajęcia wyrównawcze

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL ZAJĘCIA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA
JĘZYK POLSKI A.TOMCZYK WYRÓWNAWCZE KLASA IV, VII WTOREK 14.35-15.20 52
JĘZYK POLSKI A.SZYNTOR-BYKOWSKA WYRÓWNAWCZE WTOREK 15.30-16.15 43
JĘZYK POLSKI P. PAWLAK WYRÓWNAWCZE KLASA VA PONIEDZIAŁEK 8.00-    8.45 55
JĘZYK POLSKI P.PAWLAK WYRÓWNAWCZE VIIIB, VIIIA, IIIF- CO 2 TYGODNIE ŚRODA 15.30-16.15 51
JĘZYK POLSKI M.STEJKA WYRÓWNAWCZE KLASY VIII CZWARTEK 7.10-    7.55 40
JĘZYK ANGIELSKI U.WITAK-SZUSTAKIEWICZ WYRÓWNAWCZE- WEDŁUG POTRZEB WTOREK 14.35-15.20 43
JĘZYK NIEMIECKI M.JACYNA WYRÓWNAWCZE-WEDŁUG POTZREB CZWARTEK 14.35-15.20 41
FIZYKA M.ŁYSZCZEK WYRÓWNAWCZE KLASY III PIĄTEK 7.00-    7.45 87
MATEMATYKA A.RADZIEJEWSKA WYRÓWNAWCZE KLASY VIII PONIEDZIAŁEK 15.30-16.15 41
MATEMATYKA M.CHMIELEWSKA WYRÓWNAWCZE KLASA III CZWARTEK 14.35-15.20 41
MATEMATYKA E.KOZACZUK WYRÓWNAWCZE KLASA IVA CZWARTEK 14.35-15.20 52
MATEMATYKA J.ZIELIŃSKA WYRÓWNAWCZE KLASA 5A WTOREK 14:35 - 15:20 55
CHEMIA S.MAKULA WYRÓWNAWCZE CZWARTEK 7.00-    7.45 87
CHEMIA W.BARABAS WYRÓWNAWCZE KLASA 3A CZWARTEK 14.35-15.20 52
BIOLOGIA A.FLEJTER-WOJCIECHOWICZ WYRÓWNAWCZE- CO 2 TYGODNIE ŚRODA 15.30-16.15 86
GEOGRAFIA E.ZADROŻNA WYRÓWNAWCZE CZWARTEK 14.35-15.20

44

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA M.HOLAK WYRÓWNAWCZE KLASA IA WTOREK 8.00-    8.45 61
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA M.CIESZKOWSKA WYRÓWNANWCZE KLASA IB CZWARTEK 12.40-13.25 60
KLASA III A GM K.RECZULSKA ROZWIĄZYWANIE TESTÓW GIMNAZJALNYCH KLASA IIIA GM ŚRODA 14:30 - 15:20 53

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect